ลูกเล่นเพิ่มเติม


ให้เราได้อธิบายให้คุณฟังหรือแก้ข่าวให้คุณฟังว่าความพอใจที่เกิดจากความเจ็บปวดจะทำให้คุณค้นพบความจริงว่าลึกๆแล้วคุณก็มีความสุขกับมัน

ไม่มีใครที่จะปฏิเสธควมสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เลย เพราะมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มากจริงๆ

ให้เราได้อธิบายให้คุณฟังหรือแก้ข่าวให้คุณฟังว่าความพอใจที่เกิดจากความเจ็บปวดจะทำให้คุณค้นพบความจริงว่าลึกๆแล้วคุณก็มีความสุขกับมัน

ไม่มีใครที่จะปฏิเสธควมสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เลย เพราะมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มากจริงๆ