รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่มาถึงกรุงเทพฯ
: ปาร์ตี้สระว่ายน้ำ